Vitamín C
ÚVOD | VŠE DŮLEŽITÉ O VITAMÍNU C | VAŠE DIAGNÓZA A VITAMÍN C | ZKUŠENOSTI S VITAMÍNEM C | KDE KOUPIT | KONTAKT

Oslabení imunity - příčiny


•  Duševní, mentální a citová nerovnováha. To znamená, že neumíte správně zacházet se svými city, že je zřejmě umíte vnímat i vyjádřit jen s velkými obtížemi – buď obecně málo, nebo naprosto nekontrolovaně, příliš prudce a bolestně. Máte sklony k přílišné kritičnosti a obecně přistupujete k životu příliš analyticky. Jste příliš dominantní a máte sklony spíše k negativnímu myšlení. Duševní nerovnováha vždy skrývá nějaký deficit, protože nežijete tak, jak jste si jako člověk v této inkarnaci předsevzal, nežijete podle svých možností.

•  Příliš častá a bohatá spotřeba živočišných bílkovin zatěžuje organismus a nejen z důvodů kyselosti a četných cizích látek, problém spočívá také v tom, že se tyto bílkoviny svým složením velmi přibližují lidské bílkovině, a proto představují neustálou provokaci pro imunitní systém. Tělo se přece samo nechce strávit a "má podezření", jestli porce masa neobsahuje vlastní maso. Protože to by odmítlo...

•  Přílišné množství jídla v nevhodných kombinacích způsobuje hnilobu a kvašení ve střevech a zatěžuje organismus, zvláště v případě, kdy jsou potraviny navíc podřadné a neobsahují žádné živiny, místo toho však jsou plné nebiologických vibrací, např. od mikrovlnných trub.

•  Ošetření hormony je matoucí pro choulostivou rovnováhu hospodaření organismu s hormony. Žádný lékař není schopen tyto látky přesně dávkovat. Výhody jsou často více než pochybné. Např. osteoporózu nelze s pomocí hormonální terapie zvládnout. Raději od nich dejte ruce pryč!
Pročistěte svůj organismus, pak bude všechno probíhat bez poruch a přirozeně.

•  Antibiotika a ostatní závažné chemoterapie mají podobné fatální důsledky nebo vedlejší účinky. Je vám vůbec známo, že vysoké procento dnešních chorob vzniká teprve neodborným ošetřováním v lékařských praxích a nemocnicích? Lékaři si toho jsou sice dobře vědomi a dokonce pro tyto nemoci mají vlastní název - iatrogenní (lékařským působením vzniklé) choroby. Obávané "nemocniční zárodky" jsou imunní vůči antibiotikům a nezřídka vedou k smrti. Ale také zlozvyk, užívat při každém drobném onemocnění antibiotika, má za následek skutečnost, že mnozí lidé mají extrémně porušenou střevní flóru, protože tyto léky ničí veškeré zárodky. Jak by také byla schopna uměle vyrobená látka rozlišovat mezi užitečnými a škodlivými kmeny bakterií?

•  Očkování oslabuje imunitní systém zvlášť výrazně. Na tomto místě se však pustit do výbušné problematiky moderní praxe v očkování nemůžeme. Očkování znamená pro organismus více škody než užitku. To souvisí s tím, že očkování obsahuje často těžké kovy i živočišné nečistoty. Nejlépe "proočkovaným" kontinentem je Afrika, tam je oslabení imunity také rozšířeno nejvíce.

•  Elektrosmog, mikrovlny vysílačů a trub, radioaktivita. To všechno jsou energie a informace, s nimiž si lidský organismus nemůže nic počít, a které mu škodí. To je známo nikoli pouze v případě radioaktivity, i obě další oblasti jsou dnes prozkoumány. Pravda je však zahalována a zastírána – z ekonomických důvodů. Zvláště škodlivý je pro člověka střídavý proud.

•  Otravy těžkými kovy zvláště ze zubních výplní (amalgám, palladium), ale také ze vzduchu a výživy (kadmium, olovo, měď apod.). Jedy z životního prostředí jako ochranné prostředky na dřevo, formaldehyd, benzol, apod. způsobují značné škody, protože se jedná o organické sloučeniny, které člověk z části nepozorovaně vdechuje. Tyto látky škodí zvláště nervovému systému.

•  Nepříznivé podmínky pracovní a bytové (špatné "FengShui") vedou k neustálému odvádění energie, a tím k oslabení organismu. Zde hraje roli vliv energie v prostoru, jako je zemské záření. Křížení zemských paprsků vede k rakovině a jiným nemocem. Zvlášť škodlivě působí rušivá pole (geopatogenní zóny), pokud se týkají vaší ložnice.

•  Výživa chudá na živiny, kontaminovaná pitná voda, nekvalitní strava a průmyslově zpracované potraviny přispívají značně k oslabení imunitního systému.

•  Nepřirozený způsob života s přílišnou stimulací nervů a žláz je dalším důležitým faktorem. Můžeme vycházet z toho, že náš imunitní systém je nejsilnější v přirozených životních podmínkách. Pobyty v přírodě, na čerstvém vzduchu a na slunci, nejlépe u moře, v horách, u řek nebo jezer, případně v lese, imunitu zvláště posilují. Co však děláme my? Nezřídka se zavíráme na celé dny a týdny do uzavřených budov a nepřijímáme dostatek životní síly, kterou nám dává k dispozici kosmos. Tato energie a informace jsou však pro náš imunitní systém nejdůležitější potravou.

•  Napadení střeva bakterií Candida albicans a jinými střevními parazity situaci zostřuje a objevuje se u většiny osob s oslabeným imunitním systémem. Povšimněte si v této souvislosti, že zamoření střeva je zpravidla spojeno s otravou těžkými kovy a nesnášenlivostí potravin.

•  U lidí se zvláště slabým imunitním systémem bývá pravidlem neustálé zneužívání drog (jedná se o nikotin, kofein, alkohol, léky, apod.) Při pravidelné konzumaci potlačují imunitní systém.

•  Nevhodné sexuální praktiky. Jistě si umíte představit, že není zrovna vhodné, když člověk navazuje během jednoho dne sexuální kontakt s několika různými partnery. Výstředním plýtváním sexuální energií se dostavuje vyčerpání.
Máte zájem o kvalitní vitamín C s vysokou koncentrací účinných látek?
Navštivte prověřené webové stránky s nabídkou vitamínu C.


kvalitní vitamín COslabení imunity - příčinypřechozí strana | další strana | seznam všech informací o detoxikaci a vitamínu C