Vitamín C
ÚVOD | VŠE DŮLEŽITÉ O VITAMÍNU C | VAŠE DIAGNÓZA A VITAMÍN C | ZKUŠENOSTI S VITAMÍNEM C | KDE KOUPIT | KONTAKT

Pijte kvalitní vodu


Kvalita vody se stále zhoršuje. Stále se totiž vyvíjejí nové průmyslové látky, chemikálie, léky a ty se dostávají zpět do vody. Sedm miliard lidí vyprodukuje tolik odpadních látek, že to má vliv na kvalitu vody na celém světě.
Vodu bychom měli pít čistou! Většina vodovodních kohoutků obsahuje znečištěnou vodu naředěnou do přijatelných norem a tato už nekvalitní voda je dále kontaminována v potrubí jednotlivých domů a v městských vodovodních řádech, často starých 100-150 let. Vodovodní společnosti nejsou schopny ochránit svoje klienty před kontaminací vody, choroboplodnými viry, bakteriemi, těžkými kovy a dalšími zplodinami, které vodovodní řád obsahuje. Výsledkem jsou pak poslední události v Praze, kde v důsledku kontaminace staletého potrubí došlo k masivní nákaze. A toto je jen špička ledovce, protože v přestárlém potrubí bude množství zamoření narůstat a zahraniční vlastníci vodáren nemíní tuto situaci řešit. Částečným řešením je pití balené vody, což je ale neekonomické z dlouhodobého hlediska a navíc většina vody v plastech je jednoduše vodou z kohoutku, která projde minimálním počtem filtrů, aby lépe chutnala. Pokud je balená voda špatně skladovaná na přímém slunci nebo při vysokých teplotách, uvolňují se do ní z plastového obalu ftaláty, může se v ní objevit také antimon, které se využívá jako redukční činidlo při výrobě plastových lahví. Řešením je voda upravená reverzní osmózou.
Chcete mít 100% jistotu, že pijete vodu bez škodlivých látek? Pořiďte si přístroj na reverzní osmózu.
Více informací o reverzní osmóze a možnost zakoupení přístroje na úpravu vody najdete na webu Centra zdraví Brno.


Reverzní osmózaPijte kvalitní vodupřechozí strana | další strana | seznam všech informací o vitamínu C a prapodstatě života