Vitamín C
ÚVOD | VŠE DŮLEŽITÉ O VITAMÍNU C | VAŠE DIAGNÓZA A VITAMÍN C | ZKUŠENOSTI S VITAMÍNEM C | KDE KOUPIT | KONTAKT

Voda je vynikající nosič informací


V této souvislosti se hovoří o strukturované vodě. Ve struktuře vody jsou tyto informace obsaženy. Voda vděčí za svou strukturu stavbě z bipolárních molekul, to znamená, že je jeden atom kyslíku sloučen s dvěma atomy vodíku, a oba prvky nejsou právě uspořádány v přímé linii, nýbrž tvoří úhel 107 stupňů. Toto uspořádání vede k tomu, že molekula vody H2O, je na kyslíkové straně nabita spíše záporně a na straně vodíku spíše kladně, takže dochází k ukládání molekul k sobě, a tím k vytváření vysoce komplexních koloidních struktur, které se nazývají cluster. Způsob jak je tento cluster vybudován, obsahuje rozdílné informace. Voda má tedy paměť. Proto se mohou ve vodě ukládat informace.
Chcete mít 100% jistotu, že pijete vodu bez škodlivých látek? Pořiďte si přístroj na reverzní osmózu.
Více informací o reverzní osmóze a možnost zakoupení přístroje na úpravu vody najdete na webu Centra zdraví Brno.


Reverzní osmózaVoda je vynikající nosič informacípřechozí strana | další strana | seznam všech informací o vitamínu C a prapodstatě života